Főegyházmegyei Múzeum, Eger

Pályázat

XIV. századi firenzei táblakép restaurálására

Közgyűjtemények Kollégiuma, Múzeumi szakterület 3560/00172 sz. pályázata
Elnyert összeg: 1.000.000 Ft


A restaurálásban résztvevő szakemberek:

Festményt restaurálta: Velekei Mária festőrestaurátor művész

A fahordozót konzerválta, a klimadobozt készítette, valamint a különböző famunkákat elvégezte: Nagy Béla, asztalos mester Kati Dániel asszisztálásával

A díszkeretet restaurálta, aranyozta: Kováts Éva, aranyozó mester

A díszkeret hiányzó faragványait rekonstruálta: Kiss László faszobrász

Mikroszkópos réteg és anyagvizsgálatokat végezte: Vihart Anna DLA

Infra, lumineszcens és az átvételi állapot egy részét fényképezte: Fáy András

Röntgenfelvételt a Magyar Képzőművészeti Egyetemen készítette: Horváth Mátyás

A fotódokumentációt összeállította: Székely Tünde Helén

A restaurálás 2014 – 2015-ben történt a Szépművészeti Múzeum restaurátor műhelyében.

Művészettörténész konzulens: dr. Sallay Dóra

DOKUMENTÁCIÓ:

1. Borító és tartalomjegyzék

2. Restaurálási dokumentáció

3. Fotódokumentáció a díszkeret restaurálásáról

4. Rétegvizsgálat dokumentációja

5. Szakértői vélemény

6. Védetté nyilvánítási határozat

7. Állományvédelmi intézkedési terv

8. Pályázati elszámolás: Szakmai beszámoló

9. Pályázati elszámolás: Pénzügyi beszámoló - végelszámoló adatlap

(A dokumentumok letöltéséhez vagy megtekintéséhez kattintson a megfelelő  linkre.)