Főegyházmegyei Múzeum, Eger

ISTEN HOZTA HONLAPUNKON!

A Főegyházmegyei Múzeum a Főegyházmegyei Levéltárral egy épületben működik. Egerben a muzeológiának immáron több mint másfél évszázados hagyományai vannak. Első lépésnek Pyrker János László egri érsek székfoglalása tekinthető, akinek festménygyűjteménye a mai Szépművészeti Múzeum anyagának egy igen jelentős részét képezi. Utódai is követték példáját.

Az egri egyházi gyűjtemények sorsát, mint hazánkban oly sok helyen a II. világháború és az államosítás pecsételte meg. Csak a rendszerváltást követően került sor a gyűjtemények tulajdonjogának tisztázására. A Főegyházmegye visszanyerte gyűjteményei feletti tulajdonjogát, egyidejűleg pedig letéti szerződésekben biztosította azokat a jelenleg gondozó intézményeket, amelyek meghatározott, de belátható ideig kiállításaikban és egyéb tevékenységeiknek megfelelően használhatják a gyűjtemény darabjait.

1992-ben nyílt először lehetőség arra, hogy megteremtsük a működésünkhöz szükséges anyagi feltételeket. A mi esetünkben közös intézményként működött a múzeum és levéltár, és erre való tekintettel egy épületben is nyertek elhelyezést.

1993-ban nyílt meg az intézmény állandó kiállítása, mely az egri püspökök és érsekek történetét mutatja be a török kiűzésétől a II. világháború végéig.

2011-től az Érseki Vagyonkezelő Központ keretein belül működik intézményünk, közös egységet alkotva a Főegyházmegyei Könyvtárral.

Tevékenységi körünkhöz tartozik, hogy számítógépes nyilvántartást vezetünk az egyházmegye valamennyi plébániáján fellelhető műtárgyakról és egyházművészeti alkotásokról, valamint a műemléki védettséget élvező épületekről. Nyilvántartásunk biztosítja a műtárgyak azonosíthatóságát, azok védelmét és biztonságát.

Viszonylag nagy könyvtárat alakítottunk ki, amely mind az itt dolgozók, mind pedig a kutatók számára jól használható. Levéltárunk nagyon látogatott, és a múzeumban is sok kutató jelenik meg, akik elsősorban szakdolgozataikat készítő főiskolai és egyetemi hallgatók, helytörténeti kutatók.

Intézményünk gondozásában más eddig is több kötet jelent meg, ezek egy része forráskiadvány, másik része az itt dolgozó kutatók és felkért szerzők tanulmánykötetei, valamint az egri egyházmegye történetét feldolgozó kiadvány sorozat részei.

                                                                                                                      Szeretettel köszönti:
                                                                                                                                                       Dr. Löffler Erzsébet
                                                                                                                                                                 igazgató